Bądź zdrowy Pyłek Kwiatowy ekologiczny

PYŁEK KWIATOWY Pyłek kwiatowy jest, bez wątpienia, najwartościowszym, odżywczym produktem roślinnym. jego definicja brzmi:męskie komórki rozrodcze powstające w pylnikach roślin nasiennych postaci drobnych ziarenek, wyposażonych przez Stwórcę w kompleks składników niezbędnych do przetrwania gatunku, a między innymi, w środki konserwujące i zabezpieczające przed szkodliwymi czynnikami biologicznymi. Bywa różnokolorowy: od białego poprzez wszelkie odcienie żółtego, czerwonego,...