CO TO JEST PIERZGA EKO ?

Pierzga, to zakonserwowany przez pszczoły w komórkach plastra, zwłaszcza na okres zimy, zebrany wcześniej i zlepiony w postaci gródek pyłek, który następnie, w warunkach beztlenowej fermentacji, przy obecności kwasu mlekowego, w warunkach ula, uległ przetworzeniu. Przemiany, jakie zachodzą w złożonym w komórkach ubitym i przetworzonym przez pszczoły pyłku powodują, że powstała z niego pierzga jest...